ГАЛИЦЬКА ЗОРЯ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство Національна енергетична компанія «Укренерго», код за ЄДРПОУ 00100227,

відокремлений підрозділ «Західна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», код за ЄДРПОУ 20851817

інформують про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Місцерозташування підрозділу: 79011, м.Львів, вул. Свєнціцького,2

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

«Реконструкція ПЛ-220 кВ Стрий – Борислав на ділянці обходу карстових явищ на території Львівської області, №030037».

У зв’язку з активізацією деформацій земної поверхні в районі гірничого відводу ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ», згідно з рішенням Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (Протокол №19 позачергового засідання обласної комісії від 30.09.2017р.) визначено винос ділянки існуючої траси електролінії ПЛ-220 Стрий – Борислав за межі гірничого відводу ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ».

Згідно з Завданням на проектування об’єкта «Реконструкція ПЛ 220 кВ Стрий – Борислав на ділянці обходу карстових явищ на території Львівської області інв. №030037», на підставі матеріалів гірничого відводу ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГХП«Полімінерал» та гірничо-геологічного обстеження території можливого виносу траси ПЛ 220 кВ Стрий – Борислав виконати вибір варіанту:

- виносу траси ПЛ із зони карстових провалів;

- влаштування великого переходу через зону карстових провалів.

Метою цієї роботи є встановлення меж ділянок, на яких можливі деформації, обумовлені соляним карстом та розробку проектних рішень, які забезпечують безпечну експлуатацію ПЛ 220 кВ «Стрий – Борислав».

Для досягнення вказаної мети розглянуті наступні завдання:

- встановити межі небезпечних деформацій, пов’язаних з розвитком зсуву борту долини річки Вишниці;

- встановити межі небезпечних деформацій, пов’язаних з розвитком карстових каналів від долини до дренажного горизонту;

- встановити межі деформацій, пов’язаних з руйнуванням міжкамерних ціликів рудника №2;

- розглянути можливі варіанти виносу відповідної ділянки ПЛ-220 кВ «Стрий – Борислав», або влаштування великого переходу через зону карстових провалів і запропонувати найкращий, в тому числі з екологічної точки зору.

Технічна альтернатива 1.

Перенесення відповідної ділянки траси ПЛ 220 кВ «Стрий – Борислав» в обхід карстових провалів.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 відсутня

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Територіальна альтернатива 1 – це варіант I, який передбачає будівництво ділянки траси ПЛ-220 кВ «Стрий-Борислав»в обхід карстових провалів з північно-східної сторони. Коридор проектованої ділянки ПЛ-220 кВ починається від існуючої ПЛ-220 кВ «Стрий – Борислав» в районі розташування с.Модричі і прямує в північно-східному напрямку паралельно до проектованої лінії ПЛ 110 кВ на відстані 50 м від неї. Далі прямує на північ, оминаючи с. Солець, і доходить до околиці с. Колпець. Потім повертає на південний схід, оминаючи м.Стебник, і доходить до існуючої ПЛ-220 кВ «Стрий – Борислав» (малюнок 1). Довжина траси обходу складає 9,9 км.

Цей варіант обходу не є найкоротшим, проте забезпечує безпечну експлуатацію ПЛ-220 кВ «Стрий-Борислав»в майбутньому, враховує екологічні і кадастрово-земельні обмеження та узгоджений Замовником.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 – це варіант II, який передбачає будівництво великого переходу ПЛ через зони карстових явищ на ділянці існуючої траси ПЛ-220 кВ «Стрий – Борислав». Коридор проектованої ділянки ПЛ 220 кВ співпадає з коридором існуючої ПЛ-220 кВ «Стрий – Борислав» і передбачає винос опор із зони кастових провалів між с. Модричі і с. Станиля, (малюнок 1). Довжина ділянки великого переходу через зони карстових явищ складає 1,75 км.

Цей варіант, яким пропонувалося пройти небезпечні ділянки одним прольотом без опор, найкоротший, але є неможливим з ряду причин:

- траса пролягає у межах гірничого відводу Стебницького ПАТ «Полімінерал» і перетинає площі залягання корисних копалин загальнодержавного значення;

- таке рішення не усуває загрози небезпечних деформацій ЛЕП, пов’язаних з розвитком карстових явищ, у тому числі у зв’язку з добуванням корисних копалин в подальшому.

Будівництво у межах гірничого відводу об’єктів, безпосередньо не пов’язаних з гірничими роботами, не допускається. У виняткових випадках така забудова допускається лише в порядку, встановленому Положенням, затвердженим Постановою КМ України від 17 січня 1995 р. №33.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Якщо ПЛ-220 кВ «Стрий – Борислав» залишити в існуючому стані, то це призведе до руйнації лінії ПЛ через провалля над карстовими порожнинами і гірничими виробками, що може призвести до надзвичайної ситуації – відключенню електропостачання житлових будинків, промислових підприємств, курортів та інш. споживачів електроенергії в даному районі.

Планована діяльність націлена на надійне енергопостачання споживачів електроенергії в населених пунктах і матиме позитивний вплив на соціально-економічне середовище даного району.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Обсяг переданої електроенергії ПЛ 220 кВ «Стрий – Борислав» в 2017 р. склав 421 млн. кВ-год. Довжина траси обходу (по варіанту I) складає 9,9 км. Строк експлуатації проектованої ділянки ПЛ-220 кВ – не менше 50 років.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Обмеженнями впливу на ґрунти і рослинний світ є: законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного світу, запобігання небажаним змінам ґрунтів і природних рослинних угрупувань та негативному впливу на них господарської діяльності.

Присутні обмеження щодо поводження з відходами будівництва ПЛ.

Санітарно-епідеміологічне обмеження встановлюється за нормативами ГДР шумового впливу та напруженості ЕП і МП.

Інші обмеження щодо планованої діяльності встановлюються кадастрово-земельними обмеженнями по трасі обходу ПЛ.

щодо технічної альтернативи 2

Відсутні, у зв’язку з відсутністю технічної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 1

Екологічні обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Обмеженнями впливу на ґрунти і рослинний світ є: законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного світу, запобігання небажаним змінам ґрунтів і природних рослинних угрупувань та негативному впливу на них господарської діяльності.

Присутні обмеження щодо поводження з відходами будівництва ПЛ.

Інші обмеження щодо планованої діяльності встановлюються кадастрово-земельними обмеженнями на ділянці траси обходу ПЛ.

Санітарно-епідеміологічне обмеження встановлюється за нормативами ГДР шумового впливу та напруженості ЕП і МП.

щодо територіальної альтернативи 2

Такі самі як в територіальній альтернативі 1.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Реалізація прийнятих проектних рішень не потребує еколого-інженерної підготовки і захисту території.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива 2 відсутня.

щодо територіальної альтернативи 1

Реалізація прийнятих проектних рішень не потребує еколого-інженерної підготовки і захисту території.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 (варіант II) з ряду вищевказаних причин не доцільна.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

При виконанні будівельно-монтажних робіт можливий вплив на довкілля:

1. На атмосферу:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автомобільної, будівельної та зварювальної техніки;

- шум від працюючої будівельно-монтажної техніки.

2. На ґрунти:

- утворення відходів від будівельно-монтажних робіт та від працівників;

- порушення ґрунтів при земляних роботах.

3. На рослинний світ:

- вирубка дерев і чагарників в коридорі проходження траси ПЛ на ділянці обходу.

При експлуатації ПЛ 220 кВ:

- можливий вплив на довкілля електричних та магнітних полів ПЛ електропередачі.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива 2 відсутня.

щодо територіальної альтернативи 1

При виконанні будівельно-монтажних робіт можливий вплив на довкілля:

1. На атмосферу:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автомобільної, будівельної та зварювальної техніки;

- шум від працюючої будівельно-монтажної техніки.

2. На ґрунти:

- утворення відходів від будівельно-монтажних робіт та від працівників;

- порушення ґрунтів при земляних роботах.

3. На рослинний світ:

- вирубка дерев і чагарників в коридорі проходження траси ПЛ на ділянці обходу.

При експлуатації ПЛ 220 кВ:

- можливий вплив на довкілля електричних та магнітних полів ПЛ електропередачі.

щодо територіальної альтернативи 2

Види впливу як в територіальній альтернативі 1.

Але територіальна альтернатива 2 (варіант II) з низки вищевказаних причин не доцільна.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №2059-VIII, стаття 3, п.3, 10) провадження планової діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Планова діяльність не спричинить транскордонного впливу.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №2059-VIII.

Зокрема планується проводити дослідження впливу на атмосферне повітря, надра, ґрунти, рослинний та тваринний світ, культурну спадщину, соціальне та техногенне середовища.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, ст. 2,оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

 

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

Поштова адреса: 79026, м.Львів, вул. Стрийська,98.

Службовий телефон (032) 238-73-83.

Електронна пошта: envir@loda.gov.uaСоздан 09 авг 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником