ГАЛИЦЬКА ЗОРЯ


Безпечна експлуатація деревообробних верстатів з ручним подаванням матеріалів
Будь-який деревообробний верстат є об’єктом підвищеної небезпеки, тому при роботі на такому обладнанні  необхідно дотримуватись особливої обережності. Я не буду описувати відомі мені випадки невеликих і серйозних травм отриманих при роботі на деревообробному обладнанні, наведу лише кілька цифр.

За час існування відділення виконавчої дирекції Фонду у Дрогобицькому районі (з 01.04.2001р.) зареєстровано 15 випадків травмування робітників під час виконання ними робіт на деревообробному обладнанні, що становить 10% від загального числа травмованих на виробництві. У т.ч. в 9 випадках отримана травма привела до інвалідності потерпілого.

Як свідчать документи проведених розслідувань нещасних випадків, для забезпечення безпеки праці під час експлуатації деревообробного обладнання з боку роботодавців не завжди здійснюється контроль за застосуванням робітниками безпечних прийомів у роботі, виконанням вимог викладених в правилах та інструкціях з охорони праці, а також правильним застосуванням засобів колективного і індивідуального захисту.

Аналіз нещасних випадків у деревообробній промисловості свідчить про те, що найбільш травматичним є деревообробний верстат з ручним подаванням матеріалів до різального інструменту. При цьому більшість нещасних випадків пов’язані з допилюванням матеріалів, обробкою коротких (дрібних) або тих матеріалів, що мають неоднорідності (наприклад, сучки), та за їх наслідками належать до тяжких. На жаль, про необхідність використання спеціальних пристроїв для запобігання травмуванню відповідальні особи та самі потерпілі згадують, як правило, після травмування рук.

Під час виконання робіт на деревообробних верстатах можливі такі травми: поранення відлітаючими стружкою і осколками деревини (при відсутності необхідних огороджень), викид пиломатеріалів, від дотику до ріжучого інструменту, а також від ураження електричним струмом – електротравми.

Базовими нормативно-правовими актами з охорони праці, що регламентують умови безпеки праці на деревообробних верстатах, є «Правила охорони праці в деревообробній промисловості», «Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості», «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».

Вищеназвані та інші нормативно-правові акти, що регламентують умови безпеки праці на деревообробних верстатах ставлять цілий ряд обов’язкових для виконання вимог:

Вимоги до оператора (верстатника) деревообробних верстатів

Особа, яка допускається до виконання робіт на деревообробному верстаті, повинна: мати професійну підготовку (наприклад, столяра); пройти інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки з урахуванням специфіки виконуваних робіт; не мати медичних протипоказань щодо роботи на деревообробних верстатах.

Вимоги, щодо засобів індивідуального захисту

Під час роботи на деревообробних верстатах верстатник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників деревообробної промисловості.

Верстатник забезпечується для захисту органів слуху під час роботи на деревообробному верстаті при рівні шуму 85дБ і вище протишумовими навушниками.

Під час виконання робіт, пов’язаних з можливістю ураження очей (викидання різальним інструментом тріски) – захисними окулярами.

Під час виконання шліфувальних робіт – засобами захисту органів дихання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На верстатах з обертовим різальним інструментом не допускається робота в захисних рукавицях. Рукави спецодягу мають бути застібнутими.

Вимоги до верстата

Кожен верстат, крім інвентарного номера, повинен мати: список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому; табличку із зазначенням особи, відповідальної за його технічний стан та безпечну експлуатацію; інструкцію з охорони праці.

Електрообладнання верстата підлягає періодичному (не рідше 1 разу на 6 років) випробуванню в порядку, визначеному Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Робоче місце верстатника (компоновка, освітлення, вентиляція, тощо) повинно відповідати нормам електробезпеки, санітарно-гігієнічним і пожежним нормативам. При обробці матеріалів вагою понад 20 кг верстат слід забезпечувати вантажопідіймальним пристроєм. На робочому місці верстатника повинен бути дерев’яний трап.

Робоча поверхня верстата влаштовується на висоті 0,8 м від рівня підлоги.

Різальний інструмент повинен бути збалансованим і не мати радіального биття.

Незалежно від місця розташування різальний інструмент повинен бути огороджений, в тому числі його неробоча (задня) частина – суцільною нерухомою огорожею.

На робочому столі верстата слід влаштовувати паралельно площині різального інструменту напрямну лінійку. Позаду різального інструменту (дискової пили) в одній площині з ним на відстані 10 мм від вершини зуба різального інструменту улаштовується розклинювальний ніж, товщина якого дорівнює ширині пропилу. На круглопильному верстаті для повздовжнього розпилювання деревини ширина щілини для різального інструменту у столі верстата повинна не перевищувати 10 мм.

На верстаті з ножовим валом та головкою різальні кромки ножа повинні виступати за притискні клинки (губки) ножових валів і головок не більше ніж на 2 мм; не можна встановлювати підкладки під час встановлення ножів.

Вимоги безпеки праці

На деревообробних верстатах не рекомендується обробляти матеріали, які мають: трухлявину; гнилизну; глибокі поперечні надрізи; металеві включення.

Не можна застосовувати покороблені диски для дискових пилок, диски з тріщинами або з двома й більше виламаними зубами, диски з припеченими під час заточування зубами.

Для запобігання можливому дотику рук верстатника до різального інструменту під час допилювання, а також стругання на фугувальному верстаті матеріалів завдовжки менше 400 мм, завширшки менше 50 мм або завтовшки менше 30 мм, використовується спеціальний пристрій (колодка-штовхач), який забезпечує надійне притискання й спрямування матеріалу.

На круглопильному верстаті під час оброблення матеріалів невеликого діаметра (завдовжки понад 300 мм) використовується люнет. На токарному верстаті використання люнету передбачено у разі довжини матеріалів понад 800 мм.

Під час оброблення матеріалів завдовжки понад 2 м використовуються додаткові опори з роликами, при цьому ролики повинні розташовувати на відстані 0,6–1 м один від одного й легко обертатись.

Круглопильний верстат для повздовжнього розпилювання деревини забезпечується автоподавачем, а для розпилювання матеріалів коротше 400 мм і вужче 30 мм застосовуються спеціальні шаблони, матеріалів круглого перерізу – каретка з надійним затискачем. Круглопильні верстати для поперечного розпилювання деревини повинні мати дворучне включення, яке унеможливлює ввімкнення верстата однією рукою.

Верстати, які використовують громіздкі та важкі інструменти (дискову пилу діаметром 600 мм, ножову голівку або вал вагою понад 8 кг), забезпечуються пристроями для безпечного зняття цього інструменту. Для видалення стружки, тріски, обрізків з-під різального інструменту використовується спеціальний пристрій (гачок або щітка).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не допускається видаляти стружку з під різального інструменту руками.

Організаційно-технічні заходи з підвищення безпеки під час роботи на деревообробних верстатах з ручним подаванням матеріалів до різального інструмента

1. Деревообробний верстат забезпечити для обробки коротких, вузьких та дрібних матеріалів спеціальним притискним пристроєм (шаблоном або кулагами), для допилювання – колодкою-штовхачем, для видалення стружки з-під різального інструменту – гаком або щіткою, для оброблення матеріалів завдовжки понад 2 м – додатковими опорами з роликами або люнетом. Не повинні оброблюватись матеріали, які за своїми габаритами не відповідають нормам експлуатаційної документації на верстат.

2. Слід суворо дотримуватися технологічного регламенту обробки матеріалів.

3. Не можна допускати до робіт на деревообробних верстатах працівників без перевірки правил безпечного поводження з деревообробним обладнанням.

4. Верстатники повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям, захисними кулярами, респіратором, навушниками). Відповідальні особи повинні здійснювати контроль за їх використанням.

5. Несправний деревообробний верстат або той, що не використовується, слід відключати від мережі електроживлення, щоб унеможливити його несанкціоноване включення (наприклад, від’єднувати ввідний кабель від електрощита, який має запірний пристрій).

Вищезазначені організаційно-технічні заходи уможливлять підвищити рівень безпеки під час виконання робіт на деревообробних верстатах, що сприяє зниженню виробничого травматизму на підприємстві.

О.КАСЯНЧУК, страховий експерт відділення ВД ФСНВ у Дрогобицькому районі

 Создан 12 сен 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником