ГАЛИЦЬКА ЗОРЯ


«РИНОК ПРАЦІ». Сторінка Стебницького міського центру зайнятості
Разом долаємо проблеми неповносправних краян

Щастя … безтурботність… любов. Про це мріє кожна людина. Однак «викрутаси долі» постійно нагадують: «Таке життя – це лише сон». Правоту цього твердження постійно відчувають на собі особи з обмеженою працездатністю. Нині в людей з вадами здоров’я багато різних проблем. Вони стосуються працевлаштування, лікування, реабілітації, але, зі свого боку, такі люди не повинні бути самотні і тому суспільство має докласти максимум зусиль, аби інваліди почували себе комфортно і впевнено у всіх сферах життя.

Напередодні цьогорічного міжнародного Дня інвалідів, котрий відзначався 3 грудня, Стебницький міський центр зайнятості спільно з соціальними партнерами провели низку заходів. У рамках цього тижневика було проведено зустрічі з особами, котрі потребують соціального захисту, семінар з працедавцями на тему: «Забезпечення особам з особливими потребами рівних прав та можливостей у сфері зайнятості», а також тренінг «Формування активної життєвої позиції осіб з особливими потребами».

На заходах наголошувалося, що служба зайнятості всіляко допомагає особам з інвалідністю розпочати або ж відновити трудову діяльність шляхом надання послуг з підбору роботи, профорієнтації, організації професійного навчання та перенавчання, сприяння у започаткуванні власного бізнесу, залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Однак і керівники підприємств, установ та організацій повинні усвідомлювати, що від них залежить, чи зможуть такі пошуковці роботи зреалізувати своє право на працю. Тільки завдяки ефективній взаємодії центру зайнятості з працедавцями можна досягнути бажаних результатів сприяти поліпшенню добробуту краян з особливими потребами.

Цікавим та змістовним видався тренінг-семінар. Ведучі повели мову про важливість підвищення рівня соціальної та професійної адаптації людей з функціональними обмеженнями у суспільному житті, ознайомили слухацьку аудиторію з нормативно-законодавчою базою з питань регулювання трудових відносин.

Присутні розгорнули дискусію з приводу розв’язання проблем, з якими не раз стикаються особи з інвалідністю, які хочуть здобути фахову освіту, або ж під час пошуку роботи, адаптації на робочому місці. Учасники навчання обмінювалися власним досвідом вирішення наболілих питань. Наприкінці заходу багато хто у заповнених анкетах зазначив, що корисним було і підвищення рівня обізнаності із законодавчим полем у сфері праці, і вивчення етапів планування власної кар’єри, і набуття більшої впевненості у своїх силах.

Присутні висловили слова вдячності за організацію конструктивного діалогу задля розв’язання проблем інтеграції у суспільство осіб з обмеженою працездатністю.

Леся КАЧМАР,

директор Стебницького міського центру зайнятості

 

Знайти роботу допоможе професійне навчання у службі зайнятості

Сучасний ринок праці ставить підвищені вимоги до якості робочої сили, її конкурентоспроможності.

У результаті інтенсифікації виробництва, трансформації професій, впровадження у виробництво нових засобів, матеріалів, інноваційних технологій підвищуються вимоги до професійних якостей працівника, рівня його знань та навичок. Поряд з тим спостерігається збільшення професійно-кваліфікаційного дисбалансу, зниження цінності та престижності професійної освіти, перенасиченість ринку праці спеціалістами з вищою освітою, дефіцит робітничих кадрів. Випуск навчальними закладами фахівців з вищою освітою удвічі перевищує випуск робітничих кадрів. З погіршенням ситуації на ринку праці лише державна служба зайнятості реально допомагає безробітним, найперше молоді, жінкам та іншим соціально найменш захищеним категоріям населення. Саме тому одним з пріоритетних напрямів активної політики зайнятості, яку сьогодні проводить Стебницький міський центр зайнятості, є професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних відповідно до вимог ринку праці.

Протягом січня – листопада 2014 року професійним навчанням охоплено 241 особу з числа безробітних громадян, що складає 13,04% від загальної кількості зареєстрованих безробітних. Серед найбільш освоюваних безробітними були професії: кухар, офіціант, бармен, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, перукар, манікюрник, водій автотранспортних засобів, слюсар-сантехнік, оператор котельні, електрогазозварник. Із загальної чисельності громадян, які проходили навчання – 224 особи підвищували свою кваліфікацію шляхом стажування на робочому місці. Особливого розвитку набула організація короткотермінового підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення. Так, упродовж січня – листопада 2014 року 14 осіб проходили саме таке навчання.

Для навчання використовуються також навчальні заклади державної служби зайнятості. Так, на базі Львівського центру професійно-технічної освіти ДСЗ у січні – листопаді організовано навчання для 17 осіб з числа зареєстрованих безробітних. Серед них 3 особи проходили професійно-технічне навчання, 14 осіб підвищували кваліфікацію на курсах цільового призначення, у тому числі 12 осіб за напрямом «Основи малого підприємництва».

Свідченням успішної організації професійного навчання безробітних є високий відсоток працевлаштованих після його закінчення. Міський центр зайнятості досяг значних успіхів з цього напряму роботи, зокрема у січні – листопаді 2014 року рівень працевлаштування безробітних після закінчення навчання становив 99,1%.

Забезпечити розгортання професійного навчання безробітних з одночасним зростанням рівня працевлаштування, активно реагувати на потреби роботодавців у робочій силі – це завдання, яке поставила перед собою служба зайнятості і активно працює, щоб досягти гідних результатів.

Віра МИСЬКО, заступник директора Стебницького міського центру зайнятості

 

Ваучер на навчання – шанс, яким варто скористатися

В умовах постійного розвитку технологій та задля більшої конкурентоспроможності працівники повинні постійно удосконалювати свої знання та навички. Для досягнення мети можна обрати різні методи: займатися самоосвітою, звернутися за допомогою до кваліфікованих фахівців, але вчитися потрібно постійно. А що робити тим, хто переступив поріг сорокаріччя? Сьогодні знайдена відповідь на це питання.

Законом України «Про зайнятість населення» передбачене право зайнятих громадян у віці від 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років, на одноразове одержання ваучера для оплати прискореного навчання за новою професією або підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого переліку професій.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013р. №207 зі змінами від 13.08.2014р. №342 затверджений Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці. Цей Порядок визначає механізм видачі та оплати ваучера органами Державної служби зайнятості, а також перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, одержання освіти на базі наявного освітньо-кваліфікаційного рівня (з одержанням наступного освітньо-кваліфікаційного рівня). Постановою затверджено 35 професій, спеціальностей і напрямів підвищення кваліфікації таких пріоритетних галузей, як будівельна, агропромисловий комплекс, транспортна інфраструктура та інформаційні технології.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, однак не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на момент прийняття рішення про його видачу. У випадку, коли вартість навчання у навчальних закладах перевищує максимальну вартість ваучера, громадянин або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Ірина ТВЕРДОВСЬКА,

заступник начальника відділу надання соціальних послуг Стебницького міського центру зайнятості

 

За сприяння Стебницького міського центру зайнятості безробітні громадяни можуть:

якщо не мають професії:

- пройти професійну підготовку за робітничими професіями, потрібними на ринку праці, – як за груповою, так і за індивідуальною формою навчання, в тому числі з використанням сучасних інноваційних технологій;

якщо професія (спеціальність)

уже не є актуальною на ринку праці:

- пройти професійну перепідготовку за робітничими професіями як за груповою, так і за індивідуальною формою навчання, у тому числі з використаннями сучасних інноваційних технологій;

- здійснити підвищення кваліфікації як робітник чи спеціаліст, зокрема, пройти стажування безпосередньо на виробництві;

- підвищити свій кваліфікаційний розряд;

- пройти курс цільового призначення з метою набуття нової компетенції;

якщо виявили бажання відкрити власну справу:

- отримати знання з організації підприємницької діяльності.

Під час навчання

безробітні громадяни отримують:

- допомогу із безробіття у розмірах і термінах, що встановлені відповідно до законодавства України;

- компенсацію фактичних витрат на проїзд до місця навчання і назад та оплату проживання у гуртожитку, коли професійне навчання організоване не за місцем їх постійного проживання.

Професійне навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Після завершення навчання державна служба зайнятості сприятиме в подальшому працевлаштуванні.

За більш детальною інформацією Ви можете звернутись до Стебницького міського центру зайнятості (тел. (0244)4-10-96).

 Создан 05 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником