ГАЛИЦЬКА ЗОРЯ


ІНФОРМУЄ ДРОГОБИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Про виконання «Програми зайнятості населення міст Дрогобич та Стебник на 2013-2017 рр.»

Про виконання Програми упродовж 2014 року розповідає заступник директора Дрогобицького міськрайонного центру зайнятості Галина ПЕТРЕЧКО.

Чисельність мешканців міста, котрі звернулися до Дрогобицького міськрайонного центру зайнятості впродовж 2014 року становила 3177 осіб, що на 437 осіб менше ніж у відповідному періоді 2013 року.

Чисельність незайнятого населення з числа мешканців міста, котрим надавали соціальні послуги, за звітний період становила 4198 осіб, що на 269 осіб менше від цього показника за відповідний період у 2013 році.

Станом на 01.01.2015 року клієнтами служби зайнятості залишаються 1007 осіб, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 14 осіб менше. Статус безробітного на кінець звітного періоду мали 626 осіб.

Станом на 01.01.2015р. залишилися актуальними 15 вакансій, на одне вільне робоче місце претендували 67 осіб з числа незайнятих громадян, котрі перебували на обліку. Мають попит професії сфери обслуговування – продавці, офіціанти, кухарі, кондитери; легкої промисловості – швачки. Бажаними залишаються водії категорій «Д», «Е», слюсарі з ремонту автомобілів, електрогазозварники.

В умовах незначної кількості вільних робочих місць (вакантних посад) приділялася велика увага підвищенню рівня якості обслуговування тимчасово незайнятих громадян, забезпеченню результативності активних заходів політики зайнятості.

Для надання соціальних послуг службою зайнятості здійснені такі заходи:

- за сприянням служби зайнятості упродовж 2014 року працевлаштовано 2381 особу, що на 153 особи менше, ніж у відповідному періоді торік (показник програми зайнятості виконаний на 134,5%);

- упродовж звітного періоду проходили профнавчання 626 осіб, що на 1 особу більше ніж у відповідному періоді торік. (Показник програми зайнятості виконаний на 125,2%). Професійне навчання безробітних першочергово здійснювалося на замовлення працедавців. Окрім цього, організовувалося підвищення кваліфікації безробітних, у т.ч. шляхом стажування на робочому місці.

До виконання громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру було залучено 841 особу, що на 55 осіб більше ніж у відповідному періоді торік (Показник програми зайнятості виконаний на 384,8%). Фінансування цих робіт здійснювалося лише за рахунок коштів роботодавців.

Для розв’язання проблем зайнятості населення, передусім безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості, провадиться роз’яснювальна робота у започаткуванні власної справи, зокрема шляхом отримання одноразової виплати допомоги з безробіття. Упродовж 2014 року 67 особи з числа безробітних отримала кошти для започаткування власної справи. (Показник програми зайнятості виконаний на 186,1%).

Дрогобицьким міськрайонним центром зайнятості приділяється значна увага питанням професійної орієнтації. Так, упродовж 2014 року профорієнтаційними послугами охоплено 7774 особи, у т.ч. 2658 осіб з числа зареєстрованих безробітних, 1969 учнів загальноосвітніх шкіл. З випускниками шкіл міста налагоджена системна поетапна робота, у тому числі з батьками, з питань орієнтації молоді на отримання робітничих професій. Відбулися:

- 11 виїзних акції з використанням палаток;

- два заходи для дітей-сиріт дитячого будинку «Оранта», надано 24 послуги з професійної орієнтації;

- 7 презентацій навчального закладу;

- 41 профорієнтаційних уроків;

- 5 презентацій професій – «швачка», «кухар», «продавець»;

- 5 професіографічних екскурсій;

- один день відкритих дверей навчального закладу;

- один ярмарок кар’єри.

У 12 школах та міста та дитячому будинку “Оранта” встановлені профорієнтаційні термінали;

Від початку року Дрогобицький МРЦЗ надав статус безробітного 68 особам з інвалідністю. Усього надавалися послуги 99 особам з обмеженою працездатністю зі статусом безробітного. Усім із них надані профінформаційні та профконсультаційні послуги. Працевлаштовано за скеруванням служби зайнятості 45 осіб, одна особа започаткувала підприємницьку діяльність, проходили професійне навчання – 20 осіб, брали участь роботах тимчасового характеру – 17 осіб.

Станом на 01.01.2015р. залишилися на обліку 29 осіб з інвалідністю. Для розв’язання питань соціального захисту інвалідів, їхньої професійної реабілітації та сприяння зайнятості упродовж 2014 року проводилися «круглі столи», ярмарки вакансій, дні відкритих дверей центру зайнятості, надавалися профорієнтаційні та профконсультаційні послуги.


 

Роз’яснюємо, консультуємо, допомагаємо

Нагадуємо, що ст.14 ЗУ «Про зайнятість населення» визначено, що для працевлаштування громадян, котрі мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, котрі не досягли пенсійного віку) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Відповідно до п.3 ст.14 цього Закону, роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, котрі на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно.

Для реалізації ст.14 Закону щодо надання роботодавцями інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню розроблений відповідний Порядок, затверджений Мінсоцполітики від 16.06.2013р. №271. У ньому визначено вичерпний перелік документів, необхідних для підтвердження належності громадян до зазначених категорій осіб, період дії цієї квоти та процедуру надання підприємствами, установами та організаціями центрам зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Так, відповідно до Порядку №271, роботодавці щороку, не пізніше 1 лютого після звітного року, подають інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Звертаємо Вашу увагу, що інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню потрібно заповнити таким чином:

- у рядку 01 Інформації необхідно зазначати середньооблікову чисельність штатних працівників за попередній календарний рік (отже, в інформації, яка подаватиметься до 01 лютого 2015 року, необхідно зазначати середньооблікову чисельність штатних працівників за 2014 рік).

Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомітету статистики України від 28 вересня 2005 року №286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 30 листопада 2005 року за №1442/11722, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників;

- у рядку 02 Інформації зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році (отже, у інформації, яка подаватиметься до 01 лютого 2015 року, необхідно зазначати ці дані за 2014 рік);

- у рядку 03 Інформації зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників (у звітному році), тобто квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників на поточний рік (наприклад, у інформації, яка подаватиметься до 1 лютого 2015 р., це розрахункова чисельність працівників квотної категорії на 2015 рік. Для розрахунку береться до уваги середньооблікова чисельність штатних працівників у 2014 р.);

- у рядку 04 Інформації вказується чисельність громадян, котрих планується працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти (наприклад, у інформації, яка подаватиметься до 1 лютого 2015 р., це чисельність громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону, та котрих планується працевлаштувати у 2015 році).


 

У співпраці – результат

Закон України «Про реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці» №77-VIII був прийнятий 28 грудня 2014 року Верховною Радою України  і набув чинності з 1 січня 2015 року.

Зазначеним Законом внесено зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема вилучено статтю 241 щодо обов’язку державної служби зайнятості здійснювати реєстрацію трудових договорів, укладених між працівником та фізичною особою.

 

Як оформити працівника на роботу роботодавцю?

Статтею 24 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. А також фізична особа – підприємець або юридична особа повинні повідомити центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Чи повинні роботодавці подавати звіти 3-ПН?

Звертаємо увагу, що на сьогоднішній день, відповідно до п.4 ч.3 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати  територіальному органу   Державній службі зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії)  незалежно від місцезнаходження.

Форма 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й).

Мало того, почав застосовуватися новий спосіб доведення до безробітних відомостей про вільні робочі місця та вакантні посади шляхом надсилання СМ-повідомлень.

 

Є суттєві зміни і при звільненні працівників з роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці. Які саме?

Частинами третьою і четвертою статті 492 Кодексу законів, викладеною у новій редакції, передбачається,  що одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації.

За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості. У разі, коли вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України „Про зайнятість населення”, власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями, кваліфікаціями, а у разі їх відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. За потреби особу може бути направлено, за її згодою, на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.

 

Що загрожує юридичним та фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю згідно з новим Законом, використовування робочої сили нелегально або порушення вимог трудового законодавства?

Статтею 265 «Відповідальність за порушення законодавства про працю» передбачено, що:

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєне порушення;

- порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати.

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


 

До уваги клієнтів Дрогобицького міськрайонного центру зайнятості!

Почав діяти новий мобільний сервіс «Пошук роботи»

Задля надання безробітним більш якісної інформаційної підтримки, активізації їхніх зусиль щодо пошуку роботи та повернення до продуктивної зайнятості, пришвидшення термінів працевлаштування та укомплектування вакансій у центрах зайнятості України запроваджений новий мобільний сервіс «Пошук роботи». Новація передбачає надання безробітним шість видів СМС-посилань. Зокрема, відтепер клієнти центрів зайнятості за їхньою згодою у вигляді повідомлень на мобільні телефони оперативно отримуватимуть інформацію про:

– нові вакансії, які щойно надійшли до бази даних державної служби зайятості (з урахуванням досвіду роботи, кваліфікації, освіти особи, її побажань щодо режиму та характеру трудової діяльності);

– можливість участі у громадських або тимчасових роботах;

– формування групи для професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації;

– дату проведення семінарів, ярмарок, міні-ярмарок вакансій, зустрічей з працедавцями, інших заходів, націлених на працевлаштування;

– факт перерахування до банківських установ суми матеріального забезпечення;

– заплановану дату відвідування центру зайнятості.

 Создан 23 янв 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником